Oferta rynku ciężarowego

SPRĘŻYNY GAZOWE

W ofercie Magnum znajdują się najbardziej popularne referencje sprężyn gazowych. Na co dzień niezauważalne, bardzo wspomagają jednak one pracę kierowcy, redukując do niezbędnego minimum siłę, jaką należy użyć do otwierania wszelkiego rodzaju schowków, pokryw, atrap itp.

 

 

W przeciwieństwie do amortyzatorów można je dobierać według podstawowych parametrów, takich jak:
- długość minimalna i maksymalna,
- siła wyrzutu,
- typ mocowania.

Sprężyny gazowe zaleca się montować pod kątem 45˚ mierzonego od płaszczyzny poziomej i z tłokiem skierowanym w dół. Sprężyna zamontowana w ten sposób gwarantuje prawidłowe smarowanie olejem uszczelnień dławikowych znajdujących się wewnątrz.

Nie należy w żadnym wypadku podejmować prób ich demontażu lub ponownego napełniania! Jest to bardzo niebezpieczne ze względu na wysokie ciśnienie, które może występować wewnątrz sprężyny gazowej.