Profesjonalne Badania Laboratoryjne

Oferta asortymentowa Magnum to produkty często wybierane ze względu na wysokie standardy związane z bezpieczeństwem użytkowania.

Od wielu lat działania Magnum wspierane są przez profesjonalne laboratoria w zakresie badań i kontroli jakości, podczas których przeprowadzane są m.in. testy funkcjonalne, w tym badanie sił tłumienia amortyzatorów i sił sprężystości sprężyn, testy materiałowe i analizy geometryczne. Ma to na celu zagwarantowanie prawidłowej pracy elementów zawieszenia.

WERYFIKOWANE PARTIE PRODUKCYJNE

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu Magnum starannie weryfikuje każdą partię produkcyjną. Przy użyciu profesjonalnych systemów i zaawansowanych narzędzi statystycznych na bieżąco monitorujemy poziom jakości naszych towarów. Wszystko po to, aby uzyskać pełną kontrolę nad produktem.

BADANIE CHARAKTERYSTYK I SIŁ TŁUMIENIA AMORTYZATORÓW

Zanim amortyzatory Magnum trafią do aut klientów, poddawane są szczegółowym badaniom wdrożeniowym. Począwszy od badań materiałowych poszczególnych elementów amortyzatora, poprzez  pomiary parametrów geometrycznych z dokładnością do mikrometrów, aż do końcowych testów sił tłumienia po przebiegach setek tysięcy kilometrów, dbamy o jakość produktu końcowego.

O trwałości i wytrzymałości każdego amortyzatora decyduje jakość najsłabszego elementu i dlatego w laboratorium skupiamy się na wychwytywaniu nawet najdrobniejszych niezgodności procesu produkcji.

W tym celu, dzięki w pełni zautomatyzowanym urządzeniom możemy:
• szybko i precyzyjnie badać rodzaj użytych materiałów poprzez badanie spektroskopowe składu chemicznego,
• sprawdzać dokładność wykonania elementów współpracujących,
• wykonywać charakterystyki sił tłumienia amortyzatorów dla różnych prędkości i obciążeń,
• przeprowadzać statystyczne kontrole jakości sił tłumienia amortyzatorów pochodzących z bieżących dostaw.

Badanie sprężyn w komorze solnej

Zadaniem sprężyn zawieszenia jest zapewnienie bezpieczeństwa i komfortu jazdy w samochodzie. Jest to kluczowe nie tylko na samym początku eksploatacji, ale również po przejechaniu setek tysięcy kilometrów w pełni obciążonym pojazdem. Dlatego też badając sprężyny zawieszenia szczególną uwagę w laboratoriach zwracamy na odporność na korozję, która w istotny sposób obniża ich charakterystyki ugięcia. W tym celu w laboratorium w sposób sztuczny odtwarzamy warunki w jakich sprężyny pracują w pojeździe: blisko jezdni, w kurzu i błocie, przy dużym zawilgoceniu oraz przy dużym zasoleniu.

Możemy odtworzyć je w komorze solnej monitorując odpowiednio temperaturę, ciśnienie i zawartość soli w mgle solnej. Przez wiele godzin „postarzamy” sprężyny, a następnie sprawdzamy czy powłoki antykorozyjne spełniają swoje zadanie oraz czy stopień skorodowania ma wpływ na charakterystyki ugięcia i zdolność do przenoszenia przeciążeń.

Procesy produkcyjne

Mówiąc o jakości produktów czy będą to amortyzatory, czy sprężyny zawieszenia, czy jakiekolwiek inne elementy, mówimy o zdolności linii produkcyjnych do zachowania krytycznych cech w granicach tolerancji. Niezależnie od miejsca, czasu, pory roku, temperatury czy wysokości nad poziomem morza linia produkcyjna powinna być stabilna, czyli niewrażliwa na wpływ czynników zewnętrznych. Oznacza to, że biorąc dowolny produkt z półki mamy prawo, jako użytkownik, spodziewać tych samych cech funkcjonalnych dla pierwszego, tysięcznego czy milionowego egzemplarza.

Aby było to możliwe w laboratorium używamy technik MSA R&R, czyli technik badających powtarzalność i odtwarzalność cech produktu. Wszelkie odstępstwa od reguły mogą wskazywać na pogorszenie zdolności produkcyjnej, a to z kolei oznacza wzmożoną kontrolę jakości zagrożonych cech produktu i wprowadzenie działań zapobiegawczych jeszcze przed wystąpieniem rzeczywistych błędów. Bezpieczeństwo w użytkowaniu produktów Magnum jest dla nas najważniejsze, dlatego wyznajemy dewizę „lepiej zapobiegać niż leczyć”.

Certyfikacja

Magnum podlega cyklicznej certyfikacji,
a o jakości produktów świadczy m.in.
certyfikat RAR-OCP potwierdzający spełnienie
wszelkich wymagań technicznych, wydany
po szczegółowych i wnikliwych testach.

Certyfikat RAR-OCP potwierdza jakość produktów Magnum
Certyfikat RAR-OCP potwierdza jakość produktów Magnum

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ W PROCESACH PRODUKCJI IATF 16949

Fabryki, w których produkowany jest asortyment
Magnum spełniają rygorystyczne wymogi norm
jakościowych dyktowane przez specyfikację
techniczną międzynarodowego
standardu IATF 16949.

Asortyment Magnum spełnia rygorystyczne wymogi norm
jakościowych

Znakowanie partii produkcyjnych

Każda partia produktów Magnum oznaczona jest
unikalnym kodem. Po co to robimy?
Bo dążenie do perfekcji jest podstawą
skrupulatnego utrzymywania wysokiej jakości
produkowanych przez nas części.

Każda partia produktów Magnum oznaczona jest unikalnym kodem

Wytrzymałość produktów

Maszyna wytrzymałościowa Heckert Eu40 to jedno z wielu urządzeń badających jakość produktów Magnum. Umożliwia ona badania siły ściskającej lub siły zrywającej. To wszechstronne urządzenie mogące wygenerować siłę w zakresach od 0 do 400 kN (kiloniutonów), czyli do 40 ton. Urządzenie to wykorzystywane jest do badania sił mających wpływ na prawidłowe funkcjonowanie części zamiennych, w tym sprężyn zawieszenia Magnum.

W laboratorium wdrażamy także metody badawcze w oparciu o maszynę wytrzymałościową do badań cyklicznych. Sterując odpowiednio obciążeniem, ilością i amplitudą cykli roboczych możemy przeprowadzić testy trwałości produktów. Następnie analizując, które elementy lub cechy produktu pogarszają się najszybciej, możemy wdrożyć odpowiednie poprawki i w ten sposób zwiększyć jego niezawodność.